Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?

Om makarna bestämt att den gamla bostaden ska vara enskild egendom, kommer den nya bostaden också att vara det, om inte något annat bestämts i ett äktenskapsförord. 

Skriv Äktenskapsförord här

Äktenskapsförord - Om ingen egendom ska delas:

Kan jag trots äktenskapsförordet behöva dela något med min make/maka?
Vad gäller för egendom som makarna skaffar i framtiden?
Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?