Vem ansvarar för en skuld avseende en bil som den ena maken köpt under äktenskapet?

Den make som köpt bilen och skaffat sig skulden ansvarar själv för skulden. Den andra maken kommer inte att bli betalningsansvarig för lånet. Om makarna i ett gåvobrev bestämmer att bilen och skulden ska övergå till den andra maken kommer denna däremot att bli ansvarig för skulden. Samma sak gäller om den andra maken köper bilen av den första maken.

Skriv Äktenskapsförord här

Äktenskapsförord - Vanliga frågor och svar:

Vad är ett äktenskapsförord?
Vad är giftorättsgods?
Vad är enskild egendom?
Kan makarna skriva ett äktenskapsförord efter vigseln?
Vad är samäganderätt?
Finns det några särskilda krav för hur ett äktenskapsförord ska bli gällande?
Hur ändrar man i ett äktenskapsförord som redan är registrerat?
Kan man ångra sig och återkalla ett äktenskapsförord?
Vad är avkastning på enskild egendom?
Vad innebär surrogatregeln?
Kan jag behöva dela något trots att vi bestämt att ingenting ska delas?
Kan vi bestämma att viss egendom jag äger ska vara min makes enskilda egendom?
Om den ena maken köper något för den andre makens pengar- vem äger då egendomen?
Ändras några ekonomiska förhållanden om man gifter sig?
I vilken lag finns bestämmelser om makar och deras ekonomiska förhållanden?
Vem ansvarar för en skuld avseende en bil som den ena maken köpt under äktenskapet?
Vad kan man göra om man anser att äktenskapsförordet är oskäligt?
Varför ska man inte använda mallar om äktenskapsförord?