Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?

Finns inget äktenskapsförord kommer värdet på all egendom makarna äger att hälftendelas vid en bodelning oavsett om någon av makarna köpt det innan äktenskapet. Vissa undantag finns för personliga ägodelar som kläder eller annat. Har de personliga ägodelarna ett högt värde, t.ex. en päls eller en dyr golfutrustning, ska dessa tas med i bodelningen.

Skriv Äktenskapsförord här

Äktenskapsförord - Viktigt att tänka på:

Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?
Kan makarna bestämma att endast den ena makens egendom ska delas?
Behöver man registrera ett äktenskapsförord?