En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans aktier?

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord. Om delägarna har missat att skriva in detta krav eller om aktieägaravtal överhuvudtaget inte skrivits kan det få stora konsekvenser. Om en av delägarna skiljer sig, utan att ha skrivit ett äktenskapsförord, räknas bolagsandelen som giftorättsgods och ingår därmed i bodelningen mellan makarna. Detta innebär att det då finns risk för att delägarens maka/make kommer över andelar i bolaget i och med skilsmässan.

Skriv Aktieägaravtal här

Aktieägaravtal - Vanliga frågor och svar:

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?
Vilka kan skriva ett aktieägaravtal?
Vad händer om någon part bryter mot avtalet?
Måste ett aktieägaravtalet se ut på något speciellt sätt?
En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans aktier?
Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?
Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?
Varför ska man inte använda mallar om aktieägaravtal?