Måste man ha aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal är inget måste, men det ger en större kontroll över bolaget och är en stor trygghet för delägarna. Ett aktieägaravtal är inte samma sak som en bolagsordning. Ett aktieägaravtal är bra och viktigt att ha vid sidan om bolagets bolagsordning. En bolagsordning är, till skillnad från ett aktieägaravtal, ett offentligt dokument och det går inte att registrera alla typer av bestämmelser i en bolagsordning. Ett aktieägaravtal kan med andra ord innehålla både känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning. Ett aktieägaravtal skrivs av olika anledningar men främst för att reglera hur vinst ska fördelas, styrelsen ska utses samt hur och när värdering av bolaget ska göras i samband med inlösensituationer. 

Skriv Aktieägaravtal här

Aktieägaravtal - Viktigt att tänka på:

Måste man ha aktieägaravtal?
Vad är skillnaden på bolagsordningen och ett aktieägaravtal?
Innebär inte aktieägaravtalet dubbla regleringar?