Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet stämmer överens och inte kolliderar med varandra. Vid en kollision har i regel bolagsordningen företräde. Det är även viktigt att komma ihåg att utomstående personer är bundna av vad som står i bolagsordningen men inte aktieägaravtalet. Därför är det extra viktigt att bestämmelser som rör försäljning och förvärv av aktier (dvs klausuler om samtycke, hembud och förköp) finns med och speglar varandra i både aktieägaravtalet och bolagsordningen.

Skriv Aktieägaravtal här

Aktieägaravtal - Vanliga frågor och svar:

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?
Vilka kan skriva ett aktieägaravtal?
Vad händer om någon part bryter mot avtalet?
Måste ett aktieägaravtalet se ut på något speciellt sätt?
En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans aktier?
Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?
Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?
Varför ska man inte använda mallar om aktieägaravtal?