Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag som måste göras och som ska registreras. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas. Aktieägaravtalet däremot, är ett frivilligt avtal som sluts mellan två eller flera aktieägare för att bestämma deras inbördes relationer i förhållandet till aktiebolaget. En bolagsordning gäller aktiebolaget, ett aktieägaravtal gäller för delägarna. Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och behöver inte registreras. Mer känslig information kan därför tas upp i aktieägaravtalet.

Skriv Aktieägaravtal här

Aktieägaravtal - Vanliga frågor och svar:

Varför ska man ha ett aktieägaravtal?
Vilka kan skriva ett aktieägaravtal?
Vad händer om någon part bryter mot avtalet?
Måste ett aktieägaravtalet se ut på något speciellt sätt?
En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans aktier?
Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?
Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?
Varför ska man inte använda mallar om aktieägaravtal?