Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.


Skriv Aktieöverlåtelseavtal här

Aktieöverlåtelseavtal - Bra att veta om aktieöverlåtelse:

När är det viktigt med ett aktieöverlåtelseavtal?
Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?
Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?
Vad ingår i en aktieöverlåtelse?
Vad menas med garantikatalogen i ett aktieöverlåtelseavtal?