Vad menas med garantikatalogen i ett aktieöverlåtelseavtal?

En viktig del i avtalsförhandlingarna brukar fokuseras på säljarens garantier, i den så kallade garantikatalogen. Exempel på innehåll kan vara en försäkran om att bolaget inte är i någon rättslig tvist på avtalsdagen.

Vidare bör avtalet reglera vad som ska hända om säljarens garantier brister.  Ska det t ex ske avdrag på köpeskillingen eller ska köpet i sin helhet gå tillbaka?

Skriv Aktieöverlåtelseavtal här

Aktieöverlåtelseavtal - Bra att veta om aktieöverlåtelse:

När är det viktigt med ett aktieöverlåtelseavtal?
Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?
Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?
Vad ingår i en aktieöverlåtelse?
Vad menas med garantikatalogen i ett aktieöverlåtelseavtal?