Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?

Företag av alla former som aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag kan köpa aktier i ett bolag men även privatpersoner.


Skriv Aktieöverlåtelseavtal här

Aktieöverlåtelseavtal - Bra att veta om aktieöverlåtelse:

När är det viktigt med ett aktieöverlåtelseavtal?
Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?
Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?
Vad ingår i en aktieöverlåtelse?
Vad menas med garantikatalogen i ett aktieöverlåtelseavtal?