Anställningsavtal - Vanliga frågor & svar

Tillsvidareanställning

Måste det finnas ett skriftligt avtal för att en person ska räknas som anställd?
Vad är saklig grund vid uppsägning?
Vad gäller för uppsägning?
Vad innebär turordningsreglerna?

Anställning hos arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal

Kan jag som arbetsgivare själv bestämma villkoren när jag skriver anställningsavtal?
Vad gäller om en provanställning övergår till en tillsvidareanställning?
Vad gäller om en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning?
Vilka uppsägningstider gäller för en tillsvidareanställning?

Anställning hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal

Kan jag som arbetsgivare själv bestämma villkoren när jag skriver anställningsavtal?

Kan man ångra sig?

Kan man ångra en anställning?
När blir jag bunden av anställningsavtalet?
Om vi inte skriver något avtal, ses anställningen som en typ av praktik då?

Vanliga frågor och svar

Kan anställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?
Måste det finnas ett skriftligt avtal för att en person ska räknas som anställd?
Vad är saklig grund vid uppsägning?
Vad gäller för uppsägning?
Skriv Anställningsavtal