Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett juridiskt dokument som visar på vem som ska få vad av de tillgångar som finns i ett dödsbo. Det är sista steget för att arvingarna ska få ut sitt arv. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Skriv Arvskifte här

Arvskifte - Arvskifte:

Vad är ett arvskifte?
Måste det alltid skrivas ett arvskifte?
När kan arvskiftet upprättas?
Ska arvskiftet registreras?
Ska det inte göras en bodelning när någon avlider?
Varför behövs ett arvskifte?