Bodelningsavtal - äktenskap - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Vad är en bodelning?
Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?
Måste man skriva ett bodelningsavtal vid skilsmässa?
Vem får vad i en bodelning vid skilsmässa?
Vad innebär enskild egendom och vad är giftorättsgods?

Bodelning med äktenskapsförord

Kan man välja att dela enskild egendom om man vill?
Måste man bodela om man har äktenskapsförord?

Bodelning i allmänhet

Måste den ena maken betala den andra vid en bodelning? (Skifteslikvid)
Måste man ta med alla småsaker i bodelningsavtalet?

Kan man ångra sig?

Är man bunden av ett bodelningsavtal?
När blir ett bodelningsavtal giltigt?
Behöver man registrera ett bodelningsavtal vid skilsmässa?
Behövs det en äkthetsstämpel för att bodelningsavtalet ska vara giltigt?

Vanliga frågor och svar

Måste man göra en bodelning?
När ska en bodelning göras?
Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?
Vad ska delas vid en bodelning?
Måste man ha ett bodelningsavtal?
Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?
Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?
När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap?
Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?
Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet
Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?

Användbara länkar

Information om registrering av bodelningsavtal
Skriv Bodelningsavtal