Måste den ena maken betala den andra vid en bodelning? (Skifteslikvid)

Nej, att få en skifteslikvid är en rättighet man kan avstå från om man vill det. Den make med värdemässigt minst egendom kan dock alltid kräva att få mellanskillnaden av den andra maken. 

Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Bodelning i allmänhet:

Måste den ena maken betala den andra vid en bodelning? (Skifteslikvid)
Måste man ta med alla småsaker i bodelningsavtalet?