Måste man ha ett bodelningsavtal?

Ja, för sin egen skull ska man se till att det upprättas ett bodelningsavtal. För att göra ett bodelningsavtal måste båda makarna vara överens om bodelningen. Om man inte kommer överens görs bodelningen i stället enligt lag. I så fall får man hjälp av en bodelningsförrättare som valts ut av domstol. Makarna delar på kostnaden för bodelningsförrättarens ersättning.

Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Vanliga frågor och svar:

Måste man göra en bodelning?
När ska en bodelning göras?
Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?
Vad ska delas vid en bodelning?
Måste man ha ett bodelningsavtal?
Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?
Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?
När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap?
Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?
Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet
Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?