Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?

Finns inget äktenskapsförord kommer värdet på all egendom makarna äger hälftendelas vid en bodelning oavsett om någon av makarna har köpt det innan äktenskapet. Vissa undantag finns för personliga ägodelar som kläder eller annat. Har de personliga ägodelarna ett högt värde, t.ex. en päls eller en dyr golfutrustning, ska dessa tas med i bodelningen.


Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Viktigt att tänka på:

Vad är en bodelning?
Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?
Måste man skriva ett bodelningsavtal vid skilsmässa?
Vem får vad i en bodelning vid skilsmässa?
Vad innebär enskild egendom och vad är giftorättsgods?