Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?

Det finns möjlighet för en sambo att överta den andre sambons hyresrätt.

När ett samboförhållande upphör för att någon av samborna avlider ska det, om den efterlevande sambon begär det, göras en bodelning. Om hyresrätten införskaffats för gemensamt bruk kan den efterlevande sambon få rätt att överta den. Men om hyresrätten inte införskaffades för att användas gemensamt ska den inte ingå i bodelningen. Det är dock vanligt att hyresvärden godkänner den efterlevande sambon som hyresgäst, men det skiljer sig mellan hyresvärdar. Det finns också en möjlighet för den efterlevande sambon att få bo kvar, om domstolen anser detta vara skäligt

Det finns ingen lagstadgad arvsrätt mellan sambor. För att ärva sin sambo krävs det att man har skrivit ett testamente


Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - sambo - Allmänt:

Bodelningsavtal vid separation för sambor
Bodelningsavtal vid skilsmässa
Kan en sambo begära att bodelning ska göras en längre tid efter separationen?
Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?
När kan man bodela som sambo?
Vad är en bodelning?
Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?
Varför ska man inte använda mallar när man ska skriva ett bodelningsavtal?
Vad ska tas upp i bodelningen när man separerar från sambo?
Kan sambor själva bestämma hur stor kompensationen ska vara i en bodelning?
Vem har rätt att få vad i en bodelning när man är sambo?
Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?