Bolagsstämmoprotokoll - Vanliga frågor & svar

Ordinarie årsstämma

Vad måste tas upp på en ordinarie stämma?
Hur ofta ska ordinarie stämma hållas?
Var ska stämman hållas?
Vad gör en justeringsman?
När behövs en justeringsman?
Vem ansvarar för protokollet?

Extra bolagsstämma

När kan man hålla en extra bolagsstämma?
Vi vill ta ett beslut nu som vi aldrig tog på årsstämman, vad gör vi?

Konstituerande bolagsstämma

Vad är en konstituerande bolagsstämma?

Omröstning och beslutsfattande

Vad gäller när man röstar i stämman?
Vad innebär det att upprätta en röstlängd?
När börjar beslutet gälla?
Det ska läggas fram förslag om att emittera nya aktier, finns detta i protokollet?
Får aktieägare som inte kan närvara ha ett ombud?
Får aktieägare som närvarar ha med sig biträde som stöd och hjälp?

Vanliga frågor och svar

Vad är en bolagsstämma?
Vad är syftet med en bolagsstämma?
Finns det något särskilt man ska tänka på efter bolagsstämman?
När ska man föra bolagsstämmoprotokoll?
Vem ska föra bolagsstämmoprotokollet?
Vem ska skriva under bolagsstämmoprotokollet?
Finns det något särskilt man ska tänka på när bolagsstämmoprotokollet är klart?
Ska bolagsstämmoprotokollet göras offentligt?
Vad krävs för att protokollet ska vara giltigt?
Skriv Bolagsstämmoprotokoll