Det ska läggas fram förslag om att emittera nya aktier, finns detta i protokollet?

Ja, protokollet täcker alla vanliga beslut som tas under en bolagsstämma. Det finns en guide för vilka uppgifter för emissionen som ska fyllas i, oavsett om det är en nyemission eller en fondemission.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Omröstning och beslutsfattande:

Vad gäller när man röstar i stämman?
Vad innebär det att upprätta en röstlängd?
När börjar beslutet gälla?
Det ska läggas fram förslag om att emittera nya aktier, finns detta i protokollet?
Får aktieägare som inte kan närvara ha ett ombud?
Får aktieägare som närvarar ha med sig biträde som stöd och hjälp?