Finns det något särskilt man ska tänka på efter bolagsstämman?

Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Vanliga frågor och svar:

Vad är en bolagsstämma?
Vad är syftet med en bolagsstämma?
Finns det något särskilt man ska tänka på efter bolagsstämman?
När ska man föra bolagsstämmoprotokoll?
Vem ska föra bolagsstämmoprotokollet?
Vem ska skriva under bolagsstämmoprotokollet?
Finns det något särskilt man ska tänka på när bolagsstämmoprotokollet är klart?
Ska bolagsstämmoprotokollet göras offentligt?
Vad krävs för att protokollet ska vara giltigt?