Hur ofta ska ordinarie stämma hållas?

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Ordinarie stämma kallas därför även för årsstämma.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Ordinarie årsstämma:

Vad måste tas upp på en ordinarie stämma?
Hur ofta ska ordinarie stämma hållas?
Var ska stämman hållas?
Vad gör en justeringsman?
När behövs en justeringsman?
Vem ansvarar för protokollet?