När behövs en justeringsman?

Om styrelsen består av en styrelseledamot som också är ägare av samtliga aktier behövs ingen justeringsman. Lämna detta fält blankt om ingen justeringsman valts.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Ordinarie årsstämma:

Vad måste tas upp på en ordinarie stämma?
Hur ofta ska ordinarie stämma hållas?
Var ska stämman hållas?
Vad gör en justeringsman?
När behövs en justeringsman?
Vem ansvarar för protokollet?