När kan man hålla en extra bolagsstämma?

En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under räkenskapsåret för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas. Detta kan vara när förslag om emission ska läggas fram eller om bolagsordningen ska ändras. Sådana beslut kräver att stämman antar för att de ska gälla.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Extra bolagsstämma:

När kan man hålla en extra bolagsstämma?
Vi vill ta ett beslut nu som vi aldrig tog på årsstämman, vad gör vi?