Vem ska skriva under bolagsstämmoprotokollet?

Den som fört protokollet ska också skriva under det. Om den som fört protokollet är någon annan än bolagsstämmans ordförande ska ordföranden också skriva under. Därutöver ska en eller flera utvalda justeringsmän skriva under protokollet för att det ska vara giltigt.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Vanliga frågor och svar:

Vad är en bolagsstämma?
Vad är syftet med en bolagsstämma?
Finns det något särskilt man ska tänka på efter bolagsstämman?
När ska man föra bolagsstämmoprotokoll?
Vem ska föra bolagsstämmoprotokollet?
Vem ska skriva under bolagsstämmoprotokollet?
Finns det något särskilt man ska tänka på när bolagsstämmoprotokollet är klart?
Ska bolagsstämmoprotokollet göras offentligt?
Vad krävs för att protokollet ska vara giltigt?