Det kommer räkningar till dödsboet trots att personen är avliden. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med den bank som den avlidne hade för att höra hur deras rutiner går till eftersom det kan skilja sig. Räkningar som inkommer ska betalas med dödsboets pengar. Oftast kräver banken att du ska intyga att du är dödsbodelägare. Beställ ett dödsfallsintyg från Skatteverket som intygar att du har rätt att företräda dödsboet.  Se till att avsluta samtliga abonnemang och andra förbindelser så fort som möjligt. 


Skriv Bouppteckning här

Bouppteckning - Övrigt:

Det kommer räkningar till dödsboet trots att personen är avliden. Vad ska jag göra?
Hur hanterar vi allt praktiskt med räkningar och bostad?
Ska man göra en bouppteckning trots att det inte finns några tillgångar?
Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och efterarvinge?
Vad gör vi om vi inte kommer att hinna få bouppteckningen klar i tid?