Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och efterarvinge?

Dödsbodelägare kallas de som har omedelbar rätt till dödsboets arv eller bodelning. Dödsbodelägaren kan vara arvinge enligt lag eller genom den avlidnes testamente. Efterarvinge kallas man om man har rätt till arv först efter att en dödsbodelägare avlidit.

Skriv Bouppteckning här

Bouppteckning - Övrigt:

Det kommer räkningar till dödsboet trots att personen är avliden. Vad ska jag göra?
Hur hanterar vi allt praktiskt med räkningar och bostad?
Ska man göra en bouppteckning trots att det inte finns några tillgångar?
Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och efterarvinge?
Vad gör vi om vi inte kommer att hinna få bouppteckningen klar i tid?