Vad är en efterarvinge?

Ett arv kan under vissa förutsättningar omfattas av en rätt till efterarv. En person som ska ärva först efter en efterlevande makes eller makas död är efterarvingar i den först avlidnes dödsbo.

Exempel: ett gift par har ett gemensamt barn. Om maken/pappan dör blir makan/mamman dödsbodelägare och det gemensamma barnet blir efterarvinge. Det gemensamma barnet får sitt arv först när även makan/mamman har gått bort.

Skriv Bouppteckning här

Bouppteckning - Juridiska termer:

Vad innebär att ärva med fri förfoganderätt?
Vad är det för skillnad på en dödsbodelägare och efterarvinge?
Vad är en arvinge?
Vad är en bouppgivare?
Vad är en efterarvinge?
Vad är en förrättningsman?
Vad är en laglott?
Vad innebär avstående, överlåtelse och avsägelse av arv?
Vad innebär det att en make begär jämkning?
Vad menas med enskild egendom?
Vad menas med förskott på arv?
Vad menas med giftorättsgods?
Vad menas med samboegendom?