Vad är en förrättningsman?

Förrättningsmannen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Det är förrättningsmännen som kontrollerar att hela boets egendom tas upp i bouppteckningen. Förrättningsmannen ska anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Exempelvis anteckna om det finns ett äktenskapsförord eller testamente. 

En förrättningsman ska vara en kunnig och trovärdig person. Följande personer kan inte vara förrättningsmän: dödsbodelägare, efterarvinge, bouppgivare, boutredningsman, testamentsexekutor eller särskild boutredningsman. 

Skriv Bouppteckning här

Bouppteckning - Juridiska termer:

Vad innebär att ärva med fri förfoganderätt?
Vad är det för skillnad på en dödsbodelägare och efterarvinge?
Vad är en arvinge?
Vad är en bouppgivare?
Vad är en efterarvinge?
Vad är en förrättningsman?
Vad är en laglott?
Vad innebär avstående, överlåtelse och avsägelse av arv?
Vad innebär det att en make begär jämkning?
Vad menas med enskild egendom?
Vad menas med förskott på arv?
Vad menas med giftorättsgods?
Vad menas med samboegendom?