Vilka avtal är viktigast att börja med som ny företagare?

Det beror naturligtvis på flera saker men några generella råd är:

Sekretessavtal. Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag. .

Konsultavtal om du ska arbeta som, eller använda dig av en konsult. Flera viktiga rättigheter och skyldigheter regleras här.

Kompanjonsavtal om ni är flera delägare. Det är många viktiga frågor som bör regleras i början för att undvika konflikter senare.

Lika viktiga som de rena företagsavtalen är kan Äktenskapsförord och Testamente vara. Det finns många exempel där företaget fått oväntade ägare vid skilsmässa eller en kompanjons bortgång.

Vi rekommenderar att du tillsammans med en av våra jurister går igenom vilka avtal som är viktiga för just dig och ditt företag.

Företag Bas/Premium - Vanliga frågor o svar: