Vad ingår i en företagsöverlåtelse?

Om inte annat anges följer alla tillgångar, skulder och ingångna avtal med. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde innan nya ägaren tar över och personalens anställningsavtal brukar fortsätta gälla.

Skriv Företagsöverlåtelseavtal här

Företagsöverlåtelseavtal - Viktigt att tänka på:

Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?
Vad ingår i en företagsöverlåtelse?
Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?