Finns det krav på vad avtalet ska innehålla?

Ja, det finns lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. Köpeavtalet vid köp av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs i så fall att någon av parterna väcker talan hos domstol om köpeavtalets ogiltighet.

Skriv Köpeavtal bostadsrätt här

Försäljning bostadsrätt - Vanliga frågor och svar:

Måste köparen undersöka bostadsrätten innan köpet?
Vad är en bostadsrätt?
Är en bostadsrätt alltid en lägenhet?
Finns det krav på vad avtalet ska innehålla?
Vem äger fastigheten där bostadsrätten finns?
Får jag hyra ut min bostadsrätt?
Vem ansvarar för underhållet i en bostadsrätt?
Har en bostadsrättsinnehavare inflytande över hur föreningen styrs?
Vad händer om bostadsrättsföreningen inte godkänner köparen som medlem?
Vad är det för skillnad på en upplåtelse och en överlåtelse av en bostadsrätt?
Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Vad är årsavgift för en bostadsrätt?
Varför inte använda mallar om bostadsrättsförsäljning?