Vem ansvarar för underhållet i en bostadsrätt?

Bostadsrättsinnehavaren är förpliktad att svara för underhållet av bostadsrätten. Denna underhållsplikt inkluderar exempelvis tapetsering, målning, underhåll av köksutrustning och badrumsinredning. I stort sett är bostadsrättsinnehavaren skyldig att underhålla allt i lägenheten utom elledningarna och VVS. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ge företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten. Om bostadsrättsföreningen förvägras tillträde kan bostadsrätten förverkas. En bostadsrättsinnehavare måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen beslutat om. Givetvis ska han se till att andra bostadsrättsinnehavare inte störs. Det är i stort samma regler som gäller som i ett hyresförhållande. Det yttre underhållet av bostadsföreningens fastighet ska bostadsrättsföreningen stå för. Om föreningen brister i denna underhållsplikt kan bostadsrättsinnehavaren begära reparation och vid allvarliga brister säga upp bostadsrätten.

Skriv Köpeavtal bostadsrätt här

Försäljning bostadsrätt - Vanliga frågor och svar:

Måste köparen undersöka bostadsrätten innan köpet?
Vad är en bostadsrätt?
Är en bostadsrätt alltid en lägenhet?
Finns det krav på vad avtalet ska innehålla?
Vem äger fastigheten där bostadsrätten finns?
Får jag hyra ut min bostadsrätt?
Vem ansvarar för underhållet i en bostadsrätt?
Har en bostadsrättsinnehavare inflytande över hur föreningen styrs?
Vad händer om bostadsrättsföreningen inte godkänner köparen som medlem?
Vad är det för skillnad på en upplåtelse och en överlåtelse av en bostadsrätt?
Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Vad är årsavgift för en bostadsrätt?
Varför inte använda mallar om bostadsrättsförsäljning?