Vilka ändringar får göras?

Bostadsrättsinnehavaren har rätt att göra ändringar i lägenheten. Vid större ändringar, som att slå ut väggar, krävs styrelsens godkännande. Om bostadsrättsinnehavaren gör förändringar som kan betraktas som vanskötsel så kan han eller hon bli skyldig att återställa bostadsrätten till dess ursprungliga skick.

Skriv Köpeavtal bostadsrätt här

Försäljning bostadsrätt - Vad får man göra med en bostadsrätt?:

Vilka ändringar får göras?
Vad gäller vid andrahandsuthyrning?