Måste man upprätta ett köpekontrakt?

Ja, ett köpekontrakt måste upprättas enligt lag. För att köpet ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett muntligt avtal gäller därför inte och inte heller ett köpekontrakt som inte uppfyller formkraven. 

Skriv Köpekontrakt fastighet här

Försäljning fastighet - Viktigt att tänka på:

Måste man upprätta ett köpekontrakt?
Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?
Kan man ångra sig efter att man har skrivit under kontraktet?