Fullmakt för företag - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på om fullmakter för företag

Vad ska personen göra för företagets räkning?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Vad vill du att den utomstående, som ditt företag ska handla med, ska veta om ärendets gränser?

Fullmakt vid myndighet eller domstol

Hur länge gäller fullmakten?

Fullmakt för specifikt ärende

Vilka ärenden kan man använda fullmakt för?
Är man tvungen att acceptera en fullmakt?

Kan man ångra sig?

Är man bunden av en fullmakt?
När blir fullmaktsgivaren bunden av fullmakten?

Vanliga frågor och svar

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Vad ska det stå i fullmakten?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Hur länge gäller en generell fullmakt?
När blir en fullmakt giltig?
Hur ser jag till att den utomstående inte känner till instruktionerna?
Vad har fullmäktige för skyldigheter?
Vad händer om fullmäktige handlar på ett sätt som varken följer av fullmakten eller instruktionerna?
Varför ska man inte använda mallar till fullmakter?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?
Skriv Fullmakt för företag