Hur ser jag till att den utomstående inte känner till instruktionerna?

Fullmaktshandlingen visas upp för den utomstående personen som själv kan se den skriftliga fullmakten och på så sätt få reda på vad fullmäktigen får göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning. Fullmaktsgivaren (d.v.s. företaget) kan ge muntliga instruktioner till fullmäktige, som inte står i själva fullmakten utan vid sidan om denna. Detta kan vara t.ex. ett maximipris för det fall fullmäktige ska förhandla om pris med det utomstående företaget eller den utomstående personen. Sådan information vet den utomstående personen inte något om, eftersom den informationen inte finns i fullmakten.

Skriv Fullmakt för företag här

Fullmakt för företag - Vanliga frågor och svar:

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Vad ska det stå i fullmakten?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Hur länge gäller en generell fullmakt?
När blir en fullmakt giltig?
Hur ser jag till att den utomstående inte känner till instruktionerna?
Vad har fullmäktige för skyldigheter?
Vad händer om fullmäktige handlar på ett sätt som varken följer av fullmakten eller instruktionerna?
Varför ska man inte använda mallar till fullmakter?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?