När behövs en fullmakt?

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person. Om fullmäktige inte ska handla i eget namn utan för någon annans räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns någon fullmaktsgivare. Muntlig fullmakt består vanligtvis endast av ett meddelande från fullmaktsgivaren till den utomstående personen om att en fullmäktig kommer att handla i dennes namn. Den kan även bestå av instruktioner från fullmaktsgivaren till fullmäktige och den utomstående. Fullmakt kan också uppkomma mellan en arbetsgivare och en anställd, så kallade ställningsfullmakter.

Skriv Fullmakt för företag här

Fullmakt för företag - Vanliga frågor och svar:

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Vad ska det stå i fullmakten?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Hur länge gäller en generell fullmakt?
När blir en fullmakt giltig?
Hur ser jag till att den utomstående inte känner till instruktionerna?
Vad har fullmäktige för skyldigheter?
Vad händer om fullmäktige handlar på ett sätt som varken följer av fullmakten eller instruktionerna?
Varför ska man inte använda mallar till fullmakter?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?