Vad händer om fullmäktige handlar på ett sätt som varken följer av fullmakten eller instruktionerna?

Skulle fullmäktige bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Skulle fullmäktige inte följa muntliga instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller dessa handlingar för fullmaktsgivaren. Fullmäktige kan då blir skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna. Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med själva fullmakten och därmed gör så att handlingarna inte gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den utomstående personen. Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med muntliga instruktioner vid sidan om fullmakten och handlingarna faktiskt gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som fullmaktsgivaren inte önskat, men annars följt vad som står i fullmakten.

Skriv Fullmakt för företag här

Fullmakt för företag - Vanliga frågor och svar:

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Vad ska det stå i fullmakten?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Hur länge gäller en generell fullmakt?
När blir en fullmakt giltig?
Hur ser jag till att den utomstående inte känner till instruktionerna?
Vad har fullmäktige för skyldigheter?
Vad händer om fullmäktige handlar på ett sätt som varken följer av fullmakten eller instruktionerna?
Varför ska man inte använda mallar till fullmakter?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?