Vad ska fullmakten innehålla?

En fullmakt kan handla om i princip vad som helst. Fullmakten kan innebära allt från rätt att köpa en bil till rätt att ta ett lån eller sälja en fastighet, för någon annans räkning. Det är fullmaktsgivaren själv som sätter de yttre gränserna för fullmakten (d.v.s. fullmäktiges behörighet) och dessa bestäms givetvis utifrån det uppdrag fullmaktsgivaren behöver få utfört. Givetvis är det även fullmaktsgivaren som bestämmer de inre gränserna (d.v.s. befogenheten). Vidare måste fullmakten innehålla något sorts meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man, att utpekad fullmäktige ska ha rätt att vidta den handling det är fråga om.

Skriv Fullmakt för företag här

Fullmakt för företag - Vanliga frågor och svar:

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Vad ska det stå i fullmakten?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Hur länge gäller en generell fullmakt?
När blir en fullmakt giltig?
Hur ser jag till att den utomstående inte känner till instruktionerna?
Vad har fullmäktige för skyldigheter?
Vad händer om fullmäktige handlar på ett sätt som varken följer av fullmakten eller instruktionerna?
Varför ska man inte använda mallar till fullmakter?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?