Vad vill du att den utomstående, som ditt företag ska handla med, ska veta om ärendets gränser?

Eftersom den skriftliga fullmakten visas upp för den utomstående bör man fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte. Vissa saker vill man ge instruktioner om utan att motparten känner till dem, det kan till exempel vara ett maximipris i en viss affär. Sådana instruktioner kan därför fullmaktsgivaren ge muntligen istället, bredvid den skriftliga fullmakten. Fundera därför igenom vad som ska vara öppet för motparten och vad som ska vara interna instruktioner som motparten inte får ta del av.

Skriv Fullmakt för företag här

Fullmakt för företag - Viktigt att tänka på om fullmakter för företag:

Vad ska personen göra för företagets räkning?
Vilka är gränserna för vad personen får göra?
Vad vill du att den utomstående, som ditt företag ska handla med, ska veta om ärendets gränser?