Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?

Ja, det är möjligt att uppställa ett villkor om livslång nyttjanderätt till fastighet. Detta är vanligt vid överlåtelse av fastighet från föräldrar till barn.

Skriv Gåvobrev här

Gåvobrev - Gåvobrev avseende fastighet och bostadsrätt:

Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?
Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?
Är det möjligt att överlåta en fastighet som gåva mot viss betalning?