Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?

Nej, ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett i vilken form löftet ges. Löftet blir bindande först i och med själva givandet genom ett skriftligt gåvobrev.

En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart. 

Skriv Gåvobrev här

Gåvobrev - Viktigt att tänka på:

Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?
Vad är ett gåvobrev?
Vad bör gåvobrevet innehålla?
Vad gäller utan gåvobrev?
Vad händer skattemässigt om jag ger bort en del av min bostadsrätt?
Varför behöver jag ett gåvobrev?