Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?

För fastigheter med småhus på är huvudregeln att taxeringsvärdet fastställs som 75 % av marknadsvärdet två år tidigare. För att fastställa marknadsvärdet två år innan taxeringsvärdet ska fastställas använder sig Skatteverket av faktiska försäljningssiffror för liknande enheter på orten enligt den så kallade ortsprismetoden. 

Skriv Gåvobrev här

Gåvobrev - Gåvobrev avseende fastighet och bostadsrätt:

Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?
Är det möjligt att uppställa ett villkor om nyttjanderätt vid gåva av fastighet?
Är det möjligt att överlåta en fastighet som gåva mot viss betalning?