När har man nytta av ett gåvobrev?

Det finns många situationer då man har stor fördel av att skriva ett gåvobrev, t.ex. då man vill att en viss person ska få en viss värdefull tavla eller att en bostadsrättsägares sambo ska få hälften av äganderätten till bostadsrätten.

Med gåvobrevet har du även möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig. 


Skriv Gåvobrev här

Gåvobrev - Vanliga frågor och svar:

Kan man ångra ett löfte om en gåva?
När har man nytta av ett gåvobrev?
Är ett muntligt löfte om gåva bindande?
Är ett skriftligt löfte om gåva bindande?
Är man bunden av att ge bort något om man muntligen lovat detta?
När bör ett gåvobrev registreras?
Kan man ångra sig och återkalla ett skriftligt löfte (gåvoutfästelse) om gåva?
Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?
Hur beskattas jag om jag får en fastighet?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap och när är det lämpligt att använda sig av gåvobrev?
Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Om jag säljer ett hus eller en sommarstuga till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Varför ska man inte använda mallar för gåvobrev?