Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?

Begreppet reavinst används inte längre inom svensk rätt, men med reavinst menas vanligtvis den kapitalvinst som görs vid försäljning av kapital. Begreppet används ofta gällande vinst vid försäljning av fastighet.

Kapitalvinst beräknas som försäljningspriset minus utgifter för försäljningen, anskaffningskostnaden och förbättringsutgifter.

Skriv Gåvobrev här

Gåvobrev - Vanliga frågor och svar:

Kan man ångra ett löfte om en gåva?
När har man nytta av ett gåvobrev?
Är ett muntligt löfte om gåva bindande?
Är ett skriftligt löfte om gåva bindande?
Är man bunden av att ge bort något om man muntligen lovat detta?
När bör ett gåvobrev registreras?
Kan man ångra sig och återkalla ett skriftligt löfte (gåvoutfästelse) om gåva?
Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?
Hur beskattas jag om jag får en fastighet?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap och när är det lämpligt att använda sig av gåvobrev?
Om jag säljer en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Om jag säljer ett hus eller en sommarstuga till ett pris under marknadsvärdet, hur beskattas köpet då?
Varför ska man inte använda mallar för gåvobrev?