Vad gäller utan gåvobrev?

Skriver man inget gåvobrev blir en gåva giltig först när gåvan har överlämnats till mottagaren. Innan dess kan givaren, som lovat att ge en gåva, ta tillbaka löftet. När mottagaren fått gåvan kan givaren inte längre ångra sig. Har gåvan däremot utlovats muntligt under ett högtidligt tillfälle med en grupp personer som vittnen, gäller det muntliga löftet och gåvogivare kan inte utan vidare ångra detta.

Skriv Gåvobrev här

Gåvobrev - Viktigt att tänka på:

Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?
Vad är ett gåvobrev?
Vad bör gåvobrevet innehålla?
Vad gäller utan gåvobrev?
Vad händer skattemässigt om jag ger bort en del av min bostadsrätt?
Varför behöver jag ett gåvobrev?