Vad händer om fullmäktigen går över sin behörighet eller befogenhet?

Om fullmäktigen följer instruktionerna gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Skulle fullmäktige bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Instruktioner som inte står med i fullmakten gäller om fullmäktigen följer instruktionerna. Skulle fullmäktigen inte följa instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Fullmäktigen kan då bli skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med instruktionerna. Om fullmäktigen handlar på ett sätt som strider mot själva fullmakten så gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Fullmäktigen kan då bli skadeståndsskyldig mot den utomstående personen.

Skriv Fullmakt för privatpersoner här

Generalfullmakt - Vanliga frågor och svar:

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Hur länge gäller en fullmakt?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad får fullmäktigen göra och inte göra?
Vad har fullmäktigen för skyldigheter?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vad händer om fullmäktigen går över sin behörighet eller befogenhet?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten ska bli giltig?
Varför inte använda mallar om fullmakter?