Vad har fullmäktigen för skyldigheter?

Fullmäktigens skyldigheter är främst att följa instruktionerna. Det är viktigt att som fullmäktige observera att man kan bli skadeståndsskyldig om man bryter mot fullmaktens innehåll eller mot andra instruktioner. Låtsas en person att han har en fullmakt blir han skadeståndsskyldig för den skada han orsakar. En utomstående person kan aldrig kräva av en “äkta” fullmäktige att han ska fullfölja t.ex. ett köp när fullmäktigen handlat på ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten. Fullmäktigen, å sin sida, har heller ingen rätt att själv fullfölja ett köp med utomstående person, om den utomstående personen inte vill det.

Skriv Fullmakt för privatpersoner här

Generalfullmakt - Vanliga frågor och svar:

Vad är en fullmakt?
När behövs en fullmakt?
Hur länge gäller en fullmakt?
Vad ska fullmakten innehålla?
Vad menas med fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?
Vad får fullmäktigen göra och inte göra?
Vad har fullmäktigen för skyldigheter?
Vad menas med ”behörighet” och ”befogenhet”?
Vad händer om fullmäktigen går över sin behörighet eller befogenhet?
Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten ska bli giltig?
Varför inte använda mallar om fullmakter?