Handelsbolagsavtal - Vanliga frågor & svar

Viktigt att tänka på

Måste man ha ett handelsbolagsavtal?
Måste man vara två för att starta ett handelsbolag?
Ska ett handelsbolag registreras?

Gifta kompanjoner

Vad händer om en delägare skiljer sig?

Kan man ångra sig?

Är ett handelsbolagsavtal bindande?
När blir handelsbolagsavtalet bindande?
Hur länge gäller handelsbolagsavtalet?

Vanliga frågor och svar

När ska man skriva ett handelsbolagsavtal?
Hur många måste man vara för att bilda ett handelsbolag?
Hur stor insats måste man ha i ett handelsbolag?
Måste man registrera ett handelsbolag?
Vad kan handelsbolaget heta?
Kan jag bli ansvarig för skulder som min kompanjon ådragit sig?
Min kompanjon vill överlåta sin andel till en utomstående. Har jag rätt att få köpa den först?
Jag vill ta in ytterligare en bolagsman. Kan de andra bolagsmännen motsätta sig inträdet?
Vad händer om jag eller min kompanjon vill träda ur verksamheten?
Vem kan handla för handelsbolagets räkning och teckna avtal med andra parter?
Vi bedriver konsultverksamhet. Kan vi utöka till konstnärlig verksamhet också?
Skriv Handelsbolagsavtal