Hur stor insats måste man ha i ett handelsbolag?

I ett handelsbolag väljer ni själva hur stor insats ni vill göra, det finns inget minimikrav för att få starta ett handelsbolag. Om ni inte avtalar annat får varje bolagsman lika stor del som den insatsen han gör i förhållande till de andra bolagsmännen. Om man vill, kan man istället välja en annan fördelning av andelarna i bolaget än i relation till insatsen. Även om det inte finns någon minsta insats för ett handelsbolag så behöver oftast alla bolag ett grundkapital för att komma igång med sin verksamhet.

Skriv Handelsbolagsavtal här

Handelsbolagsavtal - Vanliga frågor och svar:

När ska man skriva ett handelsbolagsavtal?
Hur många måste man vara för att bilda ett handelsbolag?
Hur stor insats måste man ha i ett handelsbolag?
Måste man registrera ett handelsbolag?
Vad kan handelsbolaget heta?
Kan jag bli ansvarig för skulder som min kompanjon ådragit sig?
Min kompanjon vill överlåta sin andel till en utomstående. Har jag rätt att få köpa den först?
Jag vill ta in ytterligare en bolagsman. Kan de andra bolagsmännen motsätta sig inträdet?
Vad händer om jag eller min kompanjon vill träda ur verksamheten?
Vem kan handla för handelsbolagets räkning och teckna avtal med andra parter?
Vi bedriver konsultverksamhet. Kan vi utöka till konstnärlig verksamhet också?